DOKUMENTY ŠKOLY:

školní řád Mš 2019.pdf (522013)

INSPEKČNÍ ZPRÁVA MS Jenikovice.pdf (264931)

Školní vzdělávací program aktualiz..pdf (777535)

Výroční zpráva školy 18-19.pdf (541384)

 

Rozpočet MŠ ROK 2020- vyvěšen 27.2.2020

 

 

 

Středbědobý výhled rozpočtu MŠ- vyvěšeno 27.2. 2020:

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola, Jeníkovice je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené na přihlášce, tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození a rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školky a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, časopis Haló, výstavkách prací ve školce i na veřejnosti a na školním tablu. Na základě školského zákona  jsou údaje poskytovány SPC, PPP,  Magistrátu města HK (odbor školství, sociální) a ČŠI. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má  právo kdykoli souhlas odvolat. Mateřská škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Kontaktní údaje správce: Mateřská škola, Jeníkovice, se sídlem Jeníkovice 25, 50346, tel.495/593572, e-mail msjenikovice@seznam.cz. Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů: Mgr. Jana Mervartová, tel.č.: 420 494 534 674  e-mail:: poverenec@mervartova.cz   .

 

 

Kontakt

ředitelka Bc. Romana Tomková
Mateřská škola, Jeníkovice
Jeníkovice 25
Třebechovice pod Orebem
503 46

495593572

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode