ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ JENÍKOVICE

05.02.2019 09:36

Zápis do Mateřské školy, Jeníkovice na školní rok 2019/2020 proběhl dne 6.5.2019 od 9:30-11:30 Hodin.

Po domluvě lze sjednat i jiný termín (msjenikovice@seznam.cz)

Pro děti, které k 31. 8. 2019 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2018 POVINNÉ.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.docx (128622)

CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU:

1/ Žádost o přijetí: lze vyzvednout v MŠ od 29. 04. 2019 do 03. 05. 2019 (8,00 hod. – 12,00hod.) nebo si ji stáhněte viz. výše

2/ Kopii rodného listu nebo originál k nahlédnutí.

3/ Očkovací průkaz dítěte

4/Občanský průkaz zákonného zástupce.

Uvedené doklady a vyplněnou žádost o přijetí si, prosím, připravte k zápisu.

kritéria 19-20.doc (29696)

Podrobnosti k zápisu:

 1. Dne 6. 5. 2019 probíhá v mateřské škole zápis do Mateřské školy, Jeníkovice od 09.30 – 11.30 hodin  
 2. Žádost o přijetí dítěte do MŠ  lze stáhnout na stránkách MŠ, případně vyzvednout osobně v mateřské škole v termínu od 29. 4. 2019 do 03. 5. 2019.
 3. V mateřské škole při zápise odevzdáte přihlášku (žádost) předložíte rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, očkovací průkaz dítěte. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 4. Při zápise v MŠ zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí Vašeho dítěte a informaci o možnosti nahlédnutí do spisů.
 5. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 6. Na stránkách školy jsou uveřejněna Kritéria pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu školy.
 7. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 23. 5. 2019 od 9.00 – 11.00 hodin v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě.
 8. Dne 17. 5. 2019 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno u vchodových dveřích školní budovy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ po dobu 15 dní.
 9. Dne 17. 5. 2019 bude rozhodnutí uveřejněno na webových stránkách školy.
 10. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí tzn., že 17.5. 2019 bude vydáno rozhodnutí o přijetí a 3. 6. 2019 nabude rozhodnutí právní moci.
 11. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v MŠ.
 12. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.
 13. Školní rok 2019/2020 pro nově přijaté děti začíná 2. 9. 2019 
 14. Rodičovská schůzka pro nové rodiče se bude konat 26.8. 2019 od 15 hodin v MŠ.( žádáme bez dětí)
 15. Adaptační dopoledne s rodiči pro nové děti proběhne 27.8. 2019 od 10 hodin do 11:30 hodin.

Zpět

Kontakt

ředitelka Bc. Romana Tomková
Mateřská škola, Jeníkovice
Jeníkovice 25
Třebechovice pod Orebem
503 46

495593572

Fotografie použita dle Creative Commons ri Sa  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode