ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ JENÍKOVICE

05.02.2019 09:36

Zápis do Mateřské školy, Jeníkovice na školní rok 2020/2021 proběhne dne 6.5.2020 od 9:30-11:30 Hodin.

Po domluvě lze sjednat i jiný termín (msjenikovice@seznam.cz)

DĚTI KTERÉ SPADAJÍ DO MŠ JENÍKOVICE JSOU Z OBCÍ: JENÍKOVICE, JÍLOVICE, LEDCE A VYSOKÝ ÚJEZD.

Pro děti, které k 31. 8. 2020 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2018 POVINNÉ.

žádost MŠ Jeníkovice.pdf (77507)

kritéria přijetí do MŠ 20-21.pdf (271105)

CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU:

1/ Žádost o přijetí: lze vyzvednout v MŠ od 29. 04. 2020 do 05. 05. 2020 (8,00 hod. – 12,00hod.) nebo si ji stáhněte viz. výše

2/ Kopii rodného listu nebo originál k nahlédnutí.

3/ Očkovací průkaz dítěte

4/Občanský průkaz zákonného zástupce.

Uvedené doklady a vyplněnou žádost o přijetí (a potvrzenou od pediatra) si, prosím, připravte k zápisu.

kritéria:

Podrobnosti k zápisu:

 1. Dne 6. 5. 2020 probíhá v mateřské škole zápis do Mateřské školy, Jeníkovice od 09.30 – 11.30 hodin  
 2. Žádost o přijetí dítěte do MŠ  lze stáhnout na stránkách MŠ, případně vyzvednout osobně v mateřské škole v termínu od 29. 4. 2020 do 5. 5. 2020.
 3. V mateřské škole při zápise odevzdáte přihlášku (žádost) předložíte rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, očkovací průkaz dítěte. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 4. Při zápise v MŠ zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí Vašeho dítěte a informaci o možnosti nahlédnutí do spisů.
 5. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 6. Na stránkách školy jsou uveřejněna Kritéria pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu školy.
 7. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 25. 5. 2020 od 9.00 – 11.00 hodin v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě.
 8. Dne 21. 5. 2020 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno u vchodových dveřích školní budovy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ po dobu 15 dní.
 9. Dne 21. 5. 2020 bude rozhodnutí uveřejněno na webových stránkách školy.
 10. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí tzn., že 21.5. 2020 bude vydáno rozhodnutí o přijetí a 7. 6. 2020 nabude rozhodnutí právní moci.
 11. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v MŠ.
 12. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.
 13. Školní rok 2020/2021 pro nově přijaté děti začíná 1. 9. 2020 
 14. Rodičovská schůzka pro nové rodiče se bude konat 26.8. 2020 od 15 hodin v MŠ.( žádáme bez dětí)
 15. Adaptační dopoledne s rodiči pro nové děti proběhne 27.8. 2020 od 10 hodin do 11:15 hodin.

Zpět

Kontakt

ředitelka Bc. Romana Tomková
Mateřská škola, Jeníkovice
Jeníkovice 25
Třebechovice pod Orebem
503 46

495593572

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode