VÍTÁME VÁS NA NAŠICH STRÁNKÁCH

 

Zřizovatel školy ze závažných organizačních příčin v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

rozhodl o uzavření Mateřské školy s účinností od úterý 17. 3. 2020 do odvolání. 

 

 
 
 
 
 
 

NAŠE KOZA LILINKA

ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKT NAŠÍ MŠ: ZAKRSLÁ KOZA

 

     Jelikož kontakt s živým tvorem ovlivňuje život, ale i vývoj dítěte ve všech směrech, rozhodla se i naše školka pro chov malého zvířete, který se dítěti může stát nejlepším přítelem, zpovědníkem, společníkem k různorodým aktivitám, ale i zajímavou sondou do světa zvířat.

     Moderní dětská psychologie nám říká, že zvíře může být prostředkem k povzbuzení duševního vývoje dítěte správným směrem, k utváření vhodných postojů a potlačování těch nežádoucích.

     Děti budou vedeny ke každodenní zodpovědnosti a povinnosti ve vztahu k živému tvoru a k přirozenému osvojování hodnot při kontaktu se zvířetem.

 

 

 

 

 

 
 

JSME vesnická MŠ rodinného typu.  Děti tráví mnoho času venku v přírodě i na našich environmentálně zaměřených zahradách.

 

MOTTO  "Chráníme náš svět, aby nám tady bylo lépe"

 
 
 

Předmět činnosti

Hlavním předmětem činnosti je všestranná výchova a vzdělávání v oblasti předškolní výchovy podle našeho školního vzdělávacího programu Svět kolem nás. Naše škola je rodinnějšího typu, kde se děti cítí jako doma a využíváme situaci, že jsme NA VESNICI....a čerstvém vzduchu!

Poslání školy

 Posláním školy je poskytnout předškolním dětem všestrannou výchovu a vzdělávání v podnětném prostředí, plném harmonie, nabízejícím všestranný rozvoj jejich osobnosti a pocit bezpečí s využitím okolní přírody, pomocí ŠVP s názvem „Svět kolem nás“ vytvořen pedagogickými pracovnicemi se středoškolským vzděláním v oboru předškolní výchova. Zaměřujeme se na ekologickou stránku světa pomocí mašeho vytvořeného projektu Čistíme Zemi.

V RÁMCI NAŠEHO EKOLOGICKÉHO PROJEKTU SÁZÍME JEDLÉ KEŘE A BYLINKY NA OBĚ ZAHRADY.

 

 

SEVERNÍ ZAHRADA SE OBNOVOVALA ZELENÍ A NOVÝMI HRACÍMI PRVKY NA JAŘE 2018.

 

Kontaktujte nás

ODBORNÉ ČLÁNKY

Kalendář akcí

 • 03.04.2020 12:04

  iškolička-zdarma

  www.hrajeme-si.cz/content/52-fotogalerie-iskolicka?utm_source=ecomail&utm_campaign=2020_03_18_karantena&utm_medium=email&utm_term=12213&ecmid=2112

 • 03.04.2020 11:54

  Chystáme se do první třídy ke stažení zdarma...

  www.novadida.cz/e-book-chystame-se-do-1-tridy/

 • 26.03.2020 19:18

  INFORMACE O HRAZENÍ TZV. ŠKOLNÉHO

    Tímto dávám na vědomí informaci o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školné). Prominutí úplaty je pro zákonné zástupce dětí, které navštěvují naší MŠ - s účinností od 1. 4. 2020, platné po celou dobu uzavření MŠ Jeníkovice. Dle § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním...

 • 19.03.2020 08:31

  ŽÁDOSTI OČR

  Žádosti :   ZASÍLÁME RODIČŮM  ELEKTRONICKY NA EMAIL. Domlouvat se můžete přes email : msjenikovice@seznam.cz Inormace pro rodiče: Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému...

 • 13.03.2020 09:46

  Informace uzavření MŠ od 17.3.2020

    Informace o uzavření MŠ Jeníkovice od 17.3. 2020 do odvolání. Strava bude všem od 17.3. 2020 odhlášena. Informace kdo a za jakých podmínek může čerpat ošetřovné při péči o dítě do 10 let viz. odkaz v Pdf. Nově mohou čerpat i OSVČ! Žádost o ošetřovné z důvodu...

 • 11.03.2020 00:00

  Z důvodu vyhýbání se blízkému kontaktu s osobami, které vykazují známky infekčních onemocnění (kašlou, smrkají, kýchají), budou učitelky každé ráno provádět ranní filtr

   Z důvodu vyhýbání se blízkému kontaktu s osobami, které vykazují známky infekčních onemocnění (kašlou, smrkají, kýchají), budou učitelky každé ráno provádět ranní filtr – děti, které budou vykazovat i mírné známky infekčního onemocnění (kašel, rýma, kýchání…) nebudou do MŠ...

 • 04.03.2020 11:19

  Do odvolání rušíme všechny plánované akce, děkujeme za pochopení.

 • 10.03.2020 18:17

  Informace koronavir

  Z důvodu ochrany zdraví dětí a zaměstnanců mateřské školy Vás žádám o dodržování hygienických doporučení a pokud jste vycestovali s dětmi do zahraničí / do postižených oblastí/, přivedli své děti do školky až po uplynutí karanténní doby čtrnácti dnů. Po návratu z Itálie je karanténa podle nařízení...

 • 28.01.2020 13:28

  Žádost o dodržování školního řádu MŠ Jeníkovice

  Žádáme rodiče, aby respektovali a dodržovali školní řád MŠ! Jedná se o příchody dětí nejdéle do 8:15 hod. do tříd (v pozdější době rodiče narušují plánované činnosti a z bezpečnostních důvodů nelze budovu uzamknout) a včasné odpolední vyzvedávání dětí ze třídy (dostatek času na úklid...

INFORMACE

 • 05.02.2019 09:36

  ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ JENÍKOVICE

  Zápis do Mateřské školy, Jeníkovice na školní rok 2020/2021 proběhne dne 6.5.2020 od 9:30-11:30 Hodin. Po domluvě lze sjednat i jiný termín (msjenikovice@seznam.cz) DĚTI KTERÉ SPADAJÍ DO MŠ JENÍKOVICE JSOU Z OBCÍ: JENÍKOVICE, JÍLOVICE, LEDCE A VYSOKÝ ÚJEZD. Pro děti, které k 31. 8. 2020 dosáhly 5 a...

 • 30.05.2018 11:11

  Projekt obnova severní zahrady MŠ

  Zřizovatel školy- Obec Jeníkovice, získala dotaci z dotačního fondu Královehradeckého kraje  Název programu: Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta-17ZPD05 Název projektu: Přírodní zahrada Mateřské školy v obci Jeníkovice  Probíhá nové osázení zahrady, nově je instalován altán a...

 • 13.05.2018 20:13

  JSME ZAPOJENI DO PROJEKTU ZELENÁ ŠKOLA

  Zelená škola Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Projekt podporuje uvědomělé chování učitelů a je...

Kontakt

ředitelka Bc. Romana Tomková
Mateřská škola, Jeníkovice
Jeníkovice 25
Třebechovice pod Orebem
503 46

495593572

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode